FAUST'08


Malgrat l’èxit de la primera edició, el FAUST'08 continuarà sense ser festa major d’hivern a efectes oficials, ja que “l’equip de govern” de l’Ajuntament d’Igualada així ho ha decidit, i serà considerada com “una festa de barri” més. A diferència de la resta de municipis, on hi ha una clara tendència a incrementar el calendari festiu mitjançant festes d’hivern, sembla que l’Ajuntament d’Igualada no està per la labor....